Supply chain software

C-Sol is een geïntegreerde ketenoplossing voor informatiebeheer, dat u in staat stelt uw informatie op gestructureerde wijze te organiseren en beschikbaar te stellen aan uw eigen organisatie en aan uw ketenpartners.

C-Sol

C-Sol is een geïntegreerde ketenoplossing voor informatiebeheer, dat u in staat stelt uw informatie op gestructureerde wijze te organiseren en beschikbaar te stellen aan uw eigen organisatie en aan uw ketenpartners. Het maakt het mogelijk om binnen één software omgeving meerdere betrokken bedrijven met dezelfde informatie te laten werken. Op deze manier kunnen gegevens van meerdere partijen centraal opgeslagen, beheerd en gedeeld worden. De gebruikersinterface van C-Sol is web-based, wat inhoudt dat de informatie van een willekeurige werkplek benaderd en onderhouden kan worden, feitelijk vanaf elke werkplek waar een web browser aanwezig is.

C-Sol heeft een modulaire opbouw, waarbij meerdere modules gecombineerd kunnen worden binnen een omgeving, waaronder :

  • Bedrijven : Gegevens onderhouden van leveranciers, klanten, partners, etc.
  • Producten : Productassortimenten onderhouden, met allerlei producteigenschappen.
  • Orders : Bestellingen van klanten aan leveranciers.
  • IPS : Intelligent Palletizing Software. Deze module vormt een speerpunt voor CICT. Hiermee kunt u voor orders de optimale stapelpatronen op verschillende soorten drager berekenen, maar ook de optimale pickroute door uw magazijn berekenen. De stapelpatronen kunnen m.b.v. interfaces doorgegeven worden aan externe systemen, stapelrobots, etc.
  • IPS Pick-By-Instruction : Een module die uw personeel in staat stelt om d.m.v. visuele instructies (op bijvoorbeeld een polsterminal) een optimale pickroute door het magazijn te volgen, en/of d.m.v. visuele instructies optimale stapelingen te maken op een specifiek dragertype. De applicatie op de polsterminal begeleidt uw personeel door het pick- en stapelproces.
  • Documenten en media : Het opslaan, onderhouden en delen van allerlei documenten en media. Documenten en media kunnen gecategoriseerd worden, in dossiers gebundeld worden en op basis van diverse criteria gedeeld worden.
  • Data2Doc : Documentgeneratie vanuit verschillende gegevensbronnen. Denk hierbij aan het genereren van orderbevestigingen, picklijsten, etc. Dit alles gebaseerd op templates die u zelf invulling kunt geven.

C-Sol biedt verregaande mogelijkheden wat betreft import en export van gegevens (realtime interfacing). Hierbij kunnen verschillende interface-methodes en bestandsformaten (XML, CSV) gehanteerd worden.

Contact met ons

Landjuweel 42
3905 PH Veenendaal

Postbus 596
3900 AN Veenendaal

Telefoon: +31 06 53934545
E-mail: info@cict.nl

CICT Innovations is een innovatief en energiek bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in software oplossingen en consultancy diensten voor de logistieke branche. Een uitdagend vraagstuk? Kom maar op!

Een Afspraak