Algoritme & Consultancy

Door jarenlang software te ontwikkelen is er naast extra wiskundige kennis ook een hoge mate van pragmatisme opgebouwd in de aanpak van algoritmische problemen.

Jarenlange ervaring

Door jarenlang software te ontwikkelen die in relatie staat tot stapelproblematiek, van mix stapelen in rolcontainers en op pallets al dan niet met een robot tot het optimaal vullen van verzenddozen, is er naast extra wiskundige kennis ook een hoge mate van pragmatisme opgebouwd in de aanpak van dit soort problemen. De berekende stapeloplossingen zijn niet alleen wiskundig maar ook fysiek in de praktijk getoetst. Er is daardoor veel  kennis opgedaan op gebied van stapelgedrag van allerlei verschillende stapelobjecten c.q.  verpakkingen. Er is meer inzicht ontstaan in de invloed van de procesmatige aspecten op de realisering van optimale stapelresultaten, bv invloed van gebruik van robots en invloed van toegepaste orderverzamelmethode.

Gezien de complexiteit van de stapelproblematiek is het duidelijk dat CICT zich niet alleen als ontwikkelaar van dit soort software zelf moet positioneren maar meer ook als de adviseur van de toepassingsmogelijkheden ervan (consultancy).
CICT heeft daarom in haar portfolio niet alleen producten als IPS maar ook allerlei diensten gerelateerd aan die opgedane kennis en kunde.

Hieronder volgen een aantal consultancy diensten die CICT kan verrichten:
Voorstudie, waarin de (stapel)problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor inzichtelijk worden gemaakt. Dit betreft zowel stapelgerelateerde problemen als meer in algemene zin logistieke optimaliseringproblemen. De uitgebreide kennis van algoritmiek wordt dan in een breder gebied toepasbaar gemaakt. Soms leidt dit vervolgens tot een onderzoek.

Haalbaarheidstudie, waarin de toepassing van dit soort software in het proces zowel kwantitatief als kwalitatief wordt getoetst op haalbaarheid. In dit verband kan de software ook als een soort simulatie tool worden gebruikt . Of te wel met een representatieve data set  als input wordt een zo optimaal mogelijke output aan gestapelde dragers gegenereerd. Op basis van de resultaten zal een aanbeveling worden gedaan of het een goede business case is of niet. Note: de simulatie resultaten kunnen via een weblink ter inzage van het betreffende bedrijf worden aangeboden.

Pilot studie, waarin de mogelijkheid wordt geboden tijdelijk een deel van het proces te laten uitvoeren en ondersteunen door dit soort software en bijbehorende hardware (server en user terminals). In gezamenlijk overleg met het bedrijf wordt een pilot plan gedefinieerd en worden na afloop gezamenlijk de praktijkresultaten geëvalueerd en de vervolgstappen bepaald.

Onderzoek studie, waarin een onderzoek wordt verricht om bepaalde specifieke (stapel)optimalisering te vertalen naar algoritmiek . Dit kan mogelijk tot een nieuw software product leiden, die door CICT geprogrammeerd is.Voorbeelden zijn verschillende robotapplicaties en specifieke logistieke applicaties. In sommige situaties zal CICT in samenwerking met andere betrokken partijen de applicatie van software en bijbehorende hardware ook integraal testen

Contact met ons

Landjuweel 42
3905 PH Veenendaal

Postbus 596
3900 AN Veenendaal

Telefoon: +31 06 53934545
E-mail: info@cict.nl

CICT Innovations is een innovatief en energiek bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in software oplossingen en consultancy diensten voor de logistieke branche. Een uitdagend vraagstuk? Kom maar op!

Een Afspraak